Ochrana oznamovatelů

Oznámení možného protiprávního jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů v účinném znění (dále jen „Zákon“), je možné podat prostřednictvím e-mailu [email protected], telefonicky na tel. +420 515 550 945 nebo ústně příslušné osobě. Příslušnou osobou pro příjem a vyřizování oznámení dle Zákona je paní Růžena Břoušková. Oznámení je možné podat rovněž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti. Tiskárna Didot, spol. s r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Tiskárna Didot, spol. s r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.